A Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék életéből

Köszöntjük a Miskolci Egyetem Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékének honlapján. Honlapunkon tájékozódhat képzéseinkről, megismerheti oktatóinkat és tanszékünk kutatási projektjeit. Tanszékünk 2012-ben ünnepelte fennállásának 20 éves jubileumát. Célunk, hogy városunkban és régiónkban piacképes és színvonalas továbbtanulási lehetőséget biztosítsunk a német nyelv, a németnyelvű országok irodalma és kultúrája iránt érdeklődőknek. Szakjaink: germanisztika alapszak, germanisztika minor, osztatlan tanárképzés és némettanár mesterképzés.

Képzéseinkről egy-egy mondatban:

A hasznos és gyakorlatias tudás elsajátítására helyezzük a hangsúlyt. A Germanisztika szakon a hallgatók alapismereteket szereznek a német nyelvészet, a német irodalom- és kultúratudományok területéről és használható nyelvtudásra tehetnek szert szóban és írásban. A Projektreferens specializáció összekapcsolja a nyelvi és a projektírási, projekttervezési szakmai ismereteket. A Germanisztika minor szak a tanári pályát készíti elő. A némettanár szakos képzéseinkben – párhuzamosan a nyelvi kompetenciák fejlesztésével – a német nyelv tanításának módszertani kérdései állnak a középpontban. A Gazdasági idegen nyelvi menedzser és az Idegen nyelvi kommunikátor felsőfokú szakképzéseink a szakképzés strukturális átalakítása miatt kifutóban vannak.

Projektek és ösztöndíjak

Projektjeinkről egy-egy mondatban: Tanszékünk tanárai számos kutatási projektben (például gender-kutatás, szaknyelvek szókincse és a szaknyelvek oktatása, pedagógiai kutatások, szótárírás) vesznek részt. A régiónkban a német nyelvet oktató kollégákat és diákjait időről időre tematikus versenyekkel várjuk (Mese-verseny 2012, Monda-verseny 2013, Ballada-verseny 2014). Erasmus-kapcsolatok, ösztöndíjak: Hallgatóink számos külföldi részképzésen vehetnek részt német és nem német nyelvterületen, illetve bekapcsolódhatnak külföldi tanárasszisztensi programokba is.