TDK Gyakran Ismételt Kérdések

TDK Wortwolke

 

Minden évben arra biztatjuk Hallgatóinkat, hogy minél többen vegyenek aktívan részt a TDK-versenyen. Az alábbiakban rövid, áttekinthető formában szeretnénk megválaszolni a leggyakrabban felmerülő kérdéseiket.

TDK GYIK

Mi az a TDK?

Tudományos Diákköri Konferencia, valójában azonban nem egyetlen konferencia, hanem folyamatosan zajló tevékenység, mozgalom, amelynek keretében szakavatott témavezető segítségével kóstolhatnak bele a diákok a tudományos munkába.

Miért érdemes részt venni a TDK-n?

Mert rengeteg tapasztalatot szerezhetnek, anélkül, hogy bármit is kockáztatnának. Legkésőbb a tanulmányaik végén mindenképp írniuk kell egy nagyobb terjedelmű tudományos dolgozatot, ez a szakdolgozat. A TDK-dolgozat ennek a legjobb előkészítése, hiszen ez adhatja a későbbi szakdolgozat gerincét. (Fordítva azonban nem igaz, szakdolgozatot nem lehet később beadni TDK-dolgozatként!) Ráadásul a dolgozatot nemcsak a konzulens olvassa el, hanem két független bíráló is, így idejekorán kiderül, megfelel-e a tudományos elvárásoknak. Ha valamely területen nem elég jó, még kiegészíthetik, átírhatják, átszerkeszthetik, mielőtt leadnák szakdolgozatként.

Mert a legtöbb hazai és nemzetközi ösztöndíjpályázat elbírálásakor plusz pontot jelent a TDK-tevékenység.

Hogyan találok megfelelő témát?

Gyakran a folyamat azzal indul, hogy valaki tart egy referátumot, ír egy évfolyamdolgozatot, dolgozik a szakdolgozatán, amit aztán a tanára segítségével „továbbfejleszt” TDK-dolgozattá (természetesen a leadott szakdolgozatra mindez már nem vonatkozik). Ha nincs ilyen előzmény, de szeretnének belevágni, forduljanak bizalommal intézetünk oktatóihoz. Általában az adott tanszékek honlapján megtalálják azt is, melyik oktató milyen témaköröket ajánl szakdolgozati témának, ezek alapján is tájékozódhatnak.

Ki legyen a témavezetőm?

Intézetünk valamennyi oktatója vállalhatja TDK-dolgozat témavezetését, forduljanak hozzájuk bizalommal.

Mik a terjedelmi elvárások egy TDK-dolgozattal szemben?

Általában 15-25 oldal törzsszöveg (azaz fedőlap, tartalomjegyzék és függelék nélkül) elegendő egy jól körülhatárolt téma megfelelő kifejtésére.

Mik a tartalmi elvárások egy TDK-dolgozattal szemben?

Érdemes olyan témát választani, ami újszerű, eddig nem vagy kevéssé vizsgálták, elméleti vagy gyakorlati szempontból fontos. Fel kell kutatni és meg kell ismerni a témához kapcsolódó szakirodalmat, hiszen ez segít majd megmutatni, miért fontos a téma és akár azt is, milyen módszerrel lehet kutatni azt. A téma kifejtésekor fontos szempont a logikus felépítés, jó érvelés, a világos, jól követhető gondolatmenet is, és természetesen azt is figyelembe veszik az értékeléskor, hogy helyesek-e a levont következtetések. Mindezt stílusában és formájában is a tudományos elvárásokhoz kell igazítani, ami egyrészt azt jelenti, hogy pontosan meghatározott fogalmakat és a témához kapcsolódó terminológiát kell használni, egyértelműségre és átláthatóságra törekedni, valamint a felhasznált irodalmat a tudományos sztenderdeknek megfelelően hivatkozni.

Meddig kell elkészítenem a dolgozatot?

A dolgozatok beadási határideje mindig az intézeti TDK-ülés időpontjától függ. Általában 1-2 héttel előtte kell leadni a kész dolgozatot.

Ki bírálja el a dolgozatot?

A benyújtott dolgozatokat két független bíráló értékeli azonos szempontrendszer alapján. Az írásbeli dolgozatra maximum 80 pont adható. Ez részpontszám.

Mit kell még tenni a dolgozat elkészítésén kívül?

A dolgozatot nemcsak írásban kell benyújtani, hanem szóban is be kell mutatni az adott szekcióban. Ez azt jelenti, hogy kb. 20 perc áll a rendelkezésükre, hogy röviden ismertessék a kutatást és az elért eredményeket. Ehhez általában diavetítéses bemutatót (pl. ppt vagy prezi) készítenek a versenyzők. Utána mind a zsűri, mind a közönség tagjai tehetnek fel kérdéseket. Ettől nem kell megijedni, általában nagyon kellemes, oldott légkörű szakmai beszélgetések alakulnak ki ilyenkor.

Hogyan alakul ki az összpontszám?

A szóbeli bemutatás után a legalább 4 tagú zsűri a bírálatok és a szóbeli bemutató alapján értékeli és véglegesíti a dolgozat pontszámát. Ez maximum 100 pont lehet, amelyből 80 a beadott dolgozat, 20 pedig a szóbeli bemutatás révén szerezhető. A zsűri javaslata alapján a legjobb dolgozatok tovább jutnak az országos fordulóba.

Lehet-e ezután még változtatni a dolgozaton?

Igen, a szekcióülések után még van pár hét arra, hogy a bírálatokban és a szóbeli bemutatás után megfogalmazott észrevételek és javaslatok alapján átdolgozzák a pályamunkát. Mindenképpen érdemes is ezzel a lehetőséggel élni, mielőtt feltöltenék az országos rendszerbe a kész dolgozatot.

Mikor van az országos forduló?

Országos TDK-konferenciát minden második évben rendeznek, általában a tavaszi félév során. Ezen az előző két év folyamán benyújtott és arra alkalmasnak ítélt dolgozatok vesznek részt.

Mi történik az országos fordulóban?

Nagyjából ugyanaz, vagyis a dolgozatot két újabb független bíráló értékeli, majd az országos konferencián is bemutatják szóban is a kutatásukat. Előzőleg kézhez kapják a bírálatokat, így a bemutató végén módjuk van az ezekben megfogalmazott észrevételekre is reagálni. Ebben az esetben is a zsűri dönt a végleges pontszámról és a szekción belüli helyezésekről és az esetleges különdíjak odaítéléséről.

Még egyszer, melyek a TDK-dolgozat készítésének lépései?

  • Kiválasztani a témát és a témavezetőt
  • Megkezdeni a kutatást, hogy mielőbb átfogó képet nyerjen arról, kb. mi is kerül majd a dolgozatba
  • Elkészíteni az absztraktot, amely röviden vázolja a tervezett dolgozat témáját, annak aktualitását, meghatározza a dolgozat célját és módszerét, vázolja a kérdésfelvetéseket és az esetleges hipotéziseket.

Regisztrálni a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanács oldalán és feltölteni az absztraktot, majd leadni a kinyomtatott adatlapot az intézeti TDK-felelősnek (az MFI-ben jelenleg Dr. Paksy Tünde, A/6 fsz. 26-os iroda, e-mail: gerpaksy@uni-miskolc.hu).

  • Kidolgozni a témát, elkészíteni a dolgozatot és leadni két nyomtatott példányban.
  • Elkészíteni a szóbeli összefoglalót, gyakorolni, hogy tényleg beleférjen 20 percbe.
  • Részt venni az intézeti szekcióülésen és bemutatni a dolgozatot.

Ha továbbjut a dolgozat az országos fordulóba:

  • Átdolgozni a bírálók és a zsűri javaslatai szerint.
  • Feltölteni a dolgozat végleges változatát az országos rendszerbe (OTDK).
  • Elkészíteni a szóbeli bemutatót.
  • Élvezni a konferenciát.

 

Hol találok további információt?

ME BTK kari TDK tájékoztató https://bolcsesz.uni-miskolc.hu/uj/tdk.php#tdk

ME egyetemi honlap és regisztráció: https://tdk.iit.uni-miskolc.hu/hu/news?menuId=605366d63c72844176035ce6

Országos TDK honlap/Hallgatóknak: https://otdk.hu/hallgatoknak

Comments are closed