TDK – Wissenschaftlicher Studentenkreis

TDK-logo

  Miskolci Egyetem BTK TDK

2023 ŐSZI FÉLÉV

TÁJÉKOZTATÓ

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁRÁRÓL

 

A tanórákon kívül zajló diákélet szerves része a tudományok önkéntes művelése. Ennek ad keretet a TDK, amely, a nevével ellentétben, nem egyetlen konferencia, hanem folyamatosan zajló tevékenység, mozgalom. Ha valaki kedvet érez magában ahhoz, hogy egy témát alaposan kidolgozzon, s tanára úgy látja, hogy erre ő alkalmas, kezdődhet a munka. Gyakran a folyamat azzal indul, hogy valaki tart egy referátumot, ír egy évfolyamdolgozatot, dolgozik a szakdolgozatán, amit aztán a tanára segítségével „továbbfejleszt” TDK dolgozattá (természetesen a leadott szakdolgozatra mindez már nem vonatkozik). Vagyis a TDK dolgozat a konzulens tanár és a dolgozatot készítő diák(ok) intenzív együttműködése nyomán születik meg, és később széles körű nyilvánosságot, minősítést és értékelést kap.

Ha van egy témád, amit szívesen kidolgoznál és bemutatnál az intézményi TDk Konferencián keresd az intézeti TDK felelőst.

Modern Filológiai Intézet TDK felelős:

Dr. Paksy Tünde

Iroda: A/6 fsz. 26.

E-mail: gerpaksy@uni-miskolc.hu

 

Jelentkezési időszak: 2023. október 15-ig a  Miskolci Egyetem online rendszerén keresztül

A jelentkezéskor a személyes adatokon kívül a dolgozat címét valamint a témavezető nevét kell megadni és a tervezett dolgozat absztraktját, rövid ismertetését feltölteni.

A JELENTKEZÉSI ADATLAPOT hiánytalanul kitöltve és a kari honlapon is elérhető mintának megfelelő REZÜMÉT is  várjuk elektronikusan, szerkeszthető formátumban a btktdk@gmail.comés az MFI pályázói esetében a  tunde.paksy@uni-miskolc.hu címekre.

Kari szekcióülések:2023. november 15. és december 01. között kerülnek megrendezésre. 

Kari TDK Programfüzet

A TDK dolgozat beadása:

A dolgozatokat 2023. november 21. hétfő 15:00 óráig kérjük két nyomtatott példányban leadni az MFI irodában (A/6 fsz. 20) ÉS elektronikus formában is megküldeni a tunde.paksy@uni-miskolc.hu e-mail címre.

A TDK-val kapcsolatos gyakran ismételt kérdések: itt

Kari hallgatói tájékoztató

TDK jelentkezési adatlap
Rezümé minta

 

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

 

Comments are closed