MA némettanárképzés államvizsgája (kifutó képzés)

Államvizsga témakörök, tételek 

MA némettanár (kifutó képzés)

A vizsga nyelve: német

Szóbeli vizsgák

 1. Nyelvészet
 2. Kultúra –és irodalomtudomány
 3. Szabadon választott: szakmódszertani prezentáció a hallgató által választott és a tanárral egyeztetett témában

 

Nyelvészet

 

 1. A nyelvi változatosság és nyelvhasználati sokszínűség a német nyelvterületen.

(standard német, dialektusok és regionális nyelvváltozatok).

 1. Nyelvi változatosság és nyelvhasználati sokszínűség a német nyelvterületen.

(standard német, osztrák német és svájci német)

 1. Horizontális és vertikális nyelvhasználati különbségek a mai német nyelvben.
 2. Szaknyelvek, szaknyelvi jelenségek a német nyelvű kommunikációban.
 3. A német nyelv helyzete Európában, a világban és Magyarországon.
 4. Kontrasztív nyelvészet, nyelvtipológia, a német és a magyar nyelv tipológiai összehasonlítása.
 5. Interkulturalitás, interkulturális kommunikáció és nyelvészet a mai beszélt és írott nyelvben.
 6. Írott és beszélt nyelv: azonosságok és különbségek, tendenciák a modern német nyelvben.
 7. Nyelvelsajátítás; az anyanyelv és az idegen nyelv elsajátítása közötti hasonlóságok és különbségek, nyelvelsajátítási modellek, interferenciajelenségek, nyelvi transzfer, nyelvi hibák.
 8. Szöveg, szövegtípusok, általános és szakszövegek nyelvi jellemzése és elemzési lehetőségei.

 

Kultúra –és irodalomtudomány

 

 1. A kortárs német nyelvű irodalmak társadalmi, társadalomtörténeti, politikai és kulturális háttere
 2. Regionalitás és kultúraközöttiség a német nyelvű irodalmakban, kultúrákban és a kortárs művészetekben
 3. Az elbeszélés és a líra formai és koncepcionális változásai a kortárs német nyelvű irodalmakban, a prózairodalom és a költészet útkeresései
 4. A 20. század kulturális és művészeti irányzatai a német nyelvű országokban
 5. A múlt hatása és a jelen törekvései, irányzatai a német nyelvű irodalmakban
 6. A nő ábrázolása a német nyelvű irodalmakban, a német írónők tevékenysége és hatása a jelenkori német irodalomra
 7. Az osztrák és a svájci irodalom sajátosságai, fejlődése és legfontosabb képviselői
 8. A német nyelvű országok társadalmának, társadalompolitikájának és gazdaságának aktuális kérdései
 9. A német nyelvű országok kulturális életének legfontosabb jellemzői.

Multikulturalitás a német nyelvű országokban: különböző népcsoportok, nyelvek, vallások és kultúrák együttélése

 1. Kultúrtörténeti összefüggések: a német kultúra és szellemtörténet európai háttérben (német-magyar kapcsolatok)

Comments are closed