Szolgálati közlemény

A Miskolci Egyetem rektora az alább olvasható rektori tájékoztatóban szabályozta a Neptun-rendszer leállásának ideje alatt követendő vizsgajelentkezési és vizsgázási eljárásrendet.

A vizsgajelentkezéshez szükséges formanyomtatvány INNEN tölthető le!

 

Tájékoztatás rendszerleállás ideje alatt követendő eljárásrendről

 

Tisztelt Hallgatók!

 

Egy áramszünet okozta váratlan probléma miatt a Neptun rendszer meghibásodott. Ennek következtében a Neptun rendszer átmenetileg nem alkalmas a vizsgáztatással kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására. Ez azonban nem okozhat fennakadást a vizsgák lebonyolításában. A rendszer helyreállításáig az alábbi eljárásrend kerül bevezetésre:

A kiírt vizsgaidőpontok változatlanok maradnak.

Kérjük, ha már jelentkeztek vizsgára a Neptun rendszeren keresztül, jelentkezésüket minden esetben erősítsék meg az oktatók, illetve a tanszéki adminisztrátorok felé emailen, a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével, legkésőbb a vizsgát megelőző nap 12:00-ig. Ez alól kivételt képez a június 16-ai vizsganap. Akik 16-ai vizsgára jelentkeztek be, kérjük, legkésőbb a vizsga megkezdéséig küldjék el a megerősítő jelentkezési lapot emailen az oktatóknak.

A fenti eljárásrend követendő abban az esetben is, ha még nem történt meg a jelentkezés a Neptun rendszeren keresztül, vagy a vizsgajelentkezésükben módosulás következik be (lejelentkeznek, vagy új vizsgára jelentkeznek). Ezen esetekben is emailen keresztül értesítsék erről az oktatókat, illetve tanszéki adminisztrátorokat a mellékelt jelentkezési lap segítségével.

A rendszerhiba ideje alatta a vizsgák adminisztrációja hagyományosan „papír alapon” fog megtörténni. A jegybeírásra, egyéb adminisztrációra a rendszer helyreállítását követően utólag fog sor kerülni a Neptunban.

Az utóvizsgák, valamint méltányossági engedélyt igénylő vizsgák pénzügyi rendezésére szintén utólag történik majd, ilyen esetben a vizsgajegyek beírására kizárólag a vizsgadíjak pénzügyi rendezését követően kerülhet sor.

Az utólagos adminisztrálás keretében a sikeres vizsgákat csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha kizáró, vagy speciális feltételek nem állnak fenn (pl: sikertelen vizsgák számára vonatkozó korlátozások túllépése).

Minden vizsgával kapcsolatos technikai feltételről (pl szóbeli vizsga linkje), valamint a vizsgaidőpontokról a tanszéki honlapokon keresztül, illetve a megerősítő emailre adott válaszokban kapnak tájékoztatást.

A rendszer helyreálltáról azonnal tájékoztatást küldünk a Neptunon keresztül, ezt követően a korábbiakban megszokott módon zajlik majd a vizsgáztatás.

 

Kérem szíves türelmüket, megértésüket!

 

Miskolc, 2021.06.15.

 

Prof. Dr. Horváth Zita s.k.

rektor

Comments are closed