Önéletrajz

   

 Europass

Önéletrajz

 
  személyi adatok  
  Név   PhD Tózsa-Rigó Attila
  Iroda   Miskolci Egyetem, Történettudományi Intézet, Kora Újkori Történeti Tanszék, B/2 ép. IV/409
  Postacím   Miskolci Egyetem, Történettudományi Intézet, Kora Újkori Történeti Tsz.

3515 Miskolc-Egyetemváros

  Telefon   46-565-111/2134
  Fax    
  E-mail   tozsa.rigo@gmail.com
  Születési év   1978
  Szakmai tapasztalat  
  Időtartam   2004–2005
  Beosztás   tudományos segédmunkatárs, Miskolci Egyetem BTK, Egyetemes Történeti Tsz.
  Főbb tevékenységek   oktatás, tudományos tevékenység
       
  Időtartam   2005–2009
  Beosztás   Tanársegéd, Miskolci Egyetem BTK, Történettudományi Intézet, Egyetemes Történeti Tsz.
  Főbb tevékenységek   oktatás, tudományos tevékenység, folyóirat-szerkesztés, pályázati tevékenység, beiskolázás
       
  Időtartam   2009–
  Beosztás   egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Történettudományi Intézet, Kora Újkori Történeti Tanszék
  Főbb tevékenységek   oktatás, tudományos tevékenység, folyóirat-szerkesztés, pályázati tevékenység, beiskolázás

Germanisztika BA, MA és osztatlan tanári képzéseken oktatott tárgyak: A német nyelvterületek kulturtörténete; A német nyelvű országok kultúrája; A germán törzsek nyelvtörténete; A német nyelvű országok története és földrajza; A német nyelvű országok kultúrája és történelme

       
  Időtartam   2008–
  Beosztás   alapítványi titkár, A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Fejlesztéséért Alapítvány
  Főbb tevékenységek   Adminisztratív és pénzügyi feladatok ellátása, pályázati tevékenység, belső pályázatok összeállítása és kiírása, támogatást nyert projektek elszámolása, projektmenedzsment ; adományszervezés ; kapcsolattartás
       
  tanulmányok  
1996–2001   Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, történelem szak, textológia spec. (egyetemi kitüntetéses oklevél; Történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár)
2001–2004   Miskolci Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Textológia alprogram (PhD fokozat megszerzése: 2007.06.12., A disszertáció címe: ’Divites et Potentes’. Városi elit a 16. századi Pozsonyban, az 1529-1557 közötti végrendeletek tükrében. Doktori oklevél száma: 467/2007
2001–2004   Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, német nyelvtanári szak (főiskolai oklevél; Német szakos nyelvtanár)
2005–2007   Társadalomtudományi- és Gazdasági szakfordítói program (oklevél; Társadalomtudományi- és Gazdasági szakfordító)
2010–2011   Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, német nyelvtanár, egyetemi MA tanári szak (egyetemi MA oklevél; okleveles némettanár)
   kutatási területek   Globalizációs tendenciák a 15–17. században. Gazdaság- társadalom- és mentalitástörténet a 15–17. században. Városi közösségek a 15–16. században. A korai kapitalista gazdasági rendszer kialakulása, különös tekintettel a németajkú polgárság szerepére. Történeti hálózatkutatás.

 

  tudományos tevékenység (tagság, kapcsolatok, ösztöndíjak)   Tagság: MTA, Miskolci Területi Bizottság

 

Egyéb tevékenység:

alapítványi titkár, A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Fejlesztéséért Alapítvány

 

Szerkesztőségi tagság a Gesta c. történettudományi folyóiratban

 

Ösztöndíjak:

2002/07-08 2002/10-11 „Collegium Hungaricum” ösztöndíj, Bécs, Ausztria (3 hónap)

2003/01 – 2003/03 „Eötvös József” Államközi Ösztöndíj, Pozsony, Szlovákia (2 hónap)

2003/08; 2003/10 „Collegium Hungaricum” ösztöndíj, Bécs,

Ausztria (2 hónap)

2004.06.08-2004.06.17 Rövidtávú olaszországi kutatói tanulmányút a ME-BTK támogatásával, Biblioteca Apostolica Vaticana, Róma, Olaszország

2004/08 Rövidtávú kutatói ösztöndíj, Pozsony, az „Agentura Pacis Posonium” Alapítvány támogatásával (1 hét)

2007/09-2007/10 DAAD rövidtávú kutatói ösztöndíj, Nürnberg és Augsburg, Németország (2 hónap)

2008/03; 2008/09 „Collegium Hungaricum” ösztöndíj, Bécs,

Ausztria (2 hónap)

2010/03-2010/04 „Erasmus Oktatói Mobilitás” program, Nagyvárad, Románia (2 hét); Univerzitatea din Oradea

2011/08-2011/12 „Collegium Hungaricum” ösztöndíj, Bécs,

Ausztria (2 hónap)

2011/11 „Erasmus Oktatói Mobilitás” program, Marosvásárhely, Románia (2 hét); Univerzitatea Petru Maior

2012/09-2012/11 Klebelsberg Kutatói-ösztöndíj, Bécs,

Ausztria (2 hónap)

2013/05 „Erasmus Oktatói Mobilitás” program, Nápoly, Olaszország; Instituto Universitario Orientale di Napoli; Fontosabb előadáscím: La struttura familiare delle comunità borghesi, i rapporti uomo/donna, situazione delle donne nel sistema economico

2013. 09 – 2014. 08. Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj a konvergencia régiókban. A dunai útvonal szerepe a 16. századi közép-európai gazdasági rendszerben, különös tekintettel a délnémet, az osztrák, a (cseh-)morva és  a nyugat-magyarországi városok kapcsolati hálózatára

   tudományos előadások,

publikációk

 

 

  Konferencia-előadások:

2001. 11. 06.     Városi életmód a koraújkori Pozsonyban, különös tekintettel a végrendelkezés körülményeire és gyakorlatára. Elhangzott: PhD-hallgatók Fóruma, Miskolci Egyetem

2002. 03. 07.     Michael Klee, pozsonyi tanácsos végrendelete a kor testamentumainak és végrendelkezési gyakorlatának tükrében. Elhangzott: microCAD Nemzetközi Számítástechnikai Konferencia 2002. Miskolci Egyetem.

2003. 10. 31.     Pozsonyi kereskedők életmódja és mindennapjai. Elhangzott: Első Kora Újkori Szegedi PhD-Konferencia, Szegedi Egyetem.

 

2005. 11. 18.     Vallásos testvérületek és a városi elit kapcsolata a kora újkori német polgárságú városokban. Elhangzott: Hatalom – legitimáció – ideológia. c. konferencia, Miskolci Akadémiai Bizottság Székháza.

2006. 04. 11.     Kegyesség és hitújítás. A reformáció megjelenésének első nyomai az 1529-1557 közötti pozsonyi végrendeletekben. Elhangzott: Második Kora Újkori Szegedi PhD-Konferencia, Szegedi Egyetem.

2007. 11. 13.     A pozsonyi gazdasági elit nürnbergi kapcsolatai a 16. században. Elhangzott: Polgári elit – polgári kapcsolatok – polgári tér. Várostörténeti Konferencia. Budapest Főváros Levéltára.

2010. 05. 12.     A sör és a bor piaci pozíciói városi számadáskönyvek tükrében a 16-17. században. Elhangzott: „Iszom a sört, szívem mámorban fürdik”. Epizódok a sörgyártás és sörfogyasztás történetéből. 3. Miskolci Sörtörténeti Konferencia. Miskolci Akadémiai Bizottság Székháza.

2010. 12. 03.     A korai reformáció hatásai egy városi közösség példáján. Elhangzott: „Felekezet és társadalom” tudományos konferencia. Tiszáninneni Református Egyházkerület Székháza, Miskolc.

2011. 01. 19.     Címerhasználat a kora újkori polgári közösségekben. Elhangzott: Címer és társadalom a közép- és kora újkorban. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság és a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár együttműködésében rendezett nemzetközi konferencián. Budapesti Történeti Múzeum.

2011. 11. 14.     Udvar és (fő)város kapcsolata a pozsonyi számadáskönyvek és a kamarai források tükrében. Elhangzott: „Állandóság és változás a Kárpát-medence városfejlődésében a 18. század végéig.” III. Magyar Várostörténeti Konferencia. Budapest Főváros Levéltára, Urbs Magyar Várostörténeti Évkönyv és az MTA Történettudományi Bizottságának Várostörténeti Albizottsága szervezésében. Budapest Főv. Levéltára

2012. 05. 02.     Bethlen-kép a német- és angol nyelvű történettudományi munkákban. Elhangzott: „Bethlen Gábor képmása“. Tudományos Konferencia a Miskolci Egyetem Történettudományi Egyetem és a Debreceni Egyetem szervezésében. Miskolc, MAB-székház

2012. 06. 05.     A „hanyatló“ középkor virágzó gazdasági rendszere. Hitelszféra és vállalati struktúra a korai kapitalista gazdasági rendszerben. Elhangzott: Középkor-kutatási konferencia. Miskolci történészek középkor-műhelye szervezésében. Miskolci Egyetem BTK

2012. 08. 24.     Virtuális piac − A nyugat-magyarországi polgárok üzleti hálózata a 16. században. Elhangzott: Hajnal István Kör 2012. évi konferenciája – Piacok a társadalomban és a történelemben. Debreceni Egyetem

 

Tudományos előadások idegen nyelven

2008. 11. 13.     Die Modifizierung der milden Gaben und der Gebetformeln in deutschsprachigen Bürgertestamenten im Zeitalter der Frühreformation. Elhangzott: Grenz / überschreitungen / en. I. Germanistische Konferenz. Universität Miskolc, Lehrstuhl für Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft.

2009. 11. 30.     Finanzielle Elemente der frühneuzeitlichen bürgerlichen Heiratsstrategien. Elhangzott: Interdisziplinarität in der Germanistik. Annährungen in der Literatur- Sprach und Kulturwissenschaft. II. Miskolcer Germanistische Konferenz. Universität Miskolc, Lehrstuhl für Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft.

2010. 10. 28.     Multilaterale Beziehungen der Augsburger Bürger im Handel auf der „Donauroute” im 16. Jahrhundert. Elhangzott: Verknüpfungen, Vernetzungen und Verortungen in der Germanistik. III. Miskolcer Germanistische Konferenz. Universität Miskolc, Lehrstuhl für Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft

2011. 11. 18.     Beziehungen zwischen zwei „Hauptstädten“, Wien und Pressburg im 16. Jahrhundert. Elhangzott: Transdisziplinarität und neue Wege in der Germanistik. IV. Miskolcer Germanistische Konferenz. Universität Miskolc, Lehrstuhl für Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft

2012. 01. 13.     Die spätmittelalterlichen Wurzeln des frühkapitalistischen Wirtschaftssystems. Elhangzott: Community and Personal History. International Conference for Historians and Archeologists. MTA MAB Residence (Regional Committee, Hungarian Academy of Sciences), Miskolc

2012. 01. 26.     Relationship between Vienna and Bratislava. Elhangzott: Researches on Urban History. International Conference at Institute of History, University of Miskolc, Miskolc-Egyetemváros

2012. 10. 25.     Beiträge zur Stellung der Kauffrauen im Kreditmarkt in der frühen Neuzeit. Elhangzott: Geschlecht, Gender und Transformationen in der Germanistik. V. Miskolcer Germanistische Konferenz. Universität Miskolc, Lehrstuhl für Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft.

 

Tudományos előadások külföldön

2004. 10. 08.     A városi elit családszerkezetének vizsgálata az 1529-1557 közötti pozsonyi végrendeletek alapján. Elhangzott: Pozsony Történeti Konferencia. Pozsony – Pressburg – Bratislava.

2011. 10. 07.     German and Austrian town history writing in the 1990s and 2000s. Elhangzott: Monographic Research in Central Europe (1990-2010). University of Oradea, Faculty of History, Geography and International Relations, Department of History

2013. 09. 20.     Handelskonjunktur im Zeitalter des “Verfalls”. Quellen zum ungarischen Donauhandel. Elhangzott: Wiegen – Zählen – Registrieren. Masenquellen als Herausforderung der frühneuzeitlichen Handelsgeschichte. Veranstalter: Institut für Österreichische Geschichtsforschung Österreichischer Arbeitskreis für Stadtgeschichts-forschung, Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Universität Wien)

 

Publikációk :

Forráskiadás

2000        Fazekas István (szerk): A Budai Királyi palotára vonatkozó források a bécsi Főudvarmesteri Hivatal Levéltárában. Tanulmányok Budapest múltjából 29. 2001. 49–79. p. Közreműködés a forrás kiadásra történő előkészítésében.

2005        Gyulai Éva (szerk): Az Erdélyi Királyi Könyvek CD-ROM-on. Arcanum Adatbázis Kft. Közreműködés a forrás kiadásra történő előkészítésében.

 

Könyvfejezet

2005        A városi elit családszerkezetének vizsgálata az 1529-1557 közötti pozsonyi végrendeletek alapján. In: Czoch Gábor –Kocsis Aranka –Tóth Árpád (szerk): Fejezetek Pozsony történetéből szlovák és magyar szemmel. Pozsony–Pressburg–Bratislava, 2005. 131-155. p.

2012        Városok és városhálózat a kora újkori Magyar Királyságban. A városok és az állam viszonya, a polgári közösségek döntéshozói, a városok belső szervezete. In: Bagi Zoltán Péter (szerk.): Mozaikok a Magyar Királyság 16−17. századi történelméből. Budapest, 2012. 59−84. p.

2012        A városok gazdasági rendszere. In: Bagi Zoltán Péter (szerk.): Mozaikok a Magyar Királyság 16−17. századi történelméből. Budapest, 2012. 85−114. p.

 

Könyvfejezet idegen nyelven

2006        Výskum rodinnej mestskej elity na základe bratislavskích testamentov z obdobia miedzi rokmi 1529-1557. (A városi elit családszerkezetének vizsgálata az 1529-1557 közötti pozsonyi végrendeletek alapján) In: Czoch Gábor – Kocsis Aranka – Tóth Árpád (szerk): Kapitoly z dejín Bratislavy. Bratislava, Pozsony–Pressburg–Bratislava, 2006. 127-149. p.

 

Önálló publikációk tanulmánykötetben

2007        Vallásos testvérületek és a városi elit kapcsolata a kora újkori német polgárságú városokban. In: Horváth Emőke – Gedő Éva (szerk): Hatalom – legitimáció – ideológia. Bp., 2007. 120-129. p.

2009        Adalék a morva- és csehországi városok magyarországi kapcsolataihoz a 16. században. In: Bessenyei József  – Draskóczy István (szerk.): Pénztörténet – Gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Bp., 2009. 352-372. p.

2009        Szőlőbirtoklás a 16. századi Pozsonyban. In: Orosz István – Papp Klára (szerk.) Szőlőtermelés és borkereskedelem. Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Kiadványai 2. Debrecen, 2013. 33-54. p.

2012        Bécsi kereskedők keleti irányú kapcsolatrendszere és pozsonyi partnerei a 16. században. In: Baráth Magdolna −Molnár Antal (szerk.): A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Budapest − Győr, 2012. 333−345. p.

2013        Bethlen-kép a német- és az angol nyelvű szakirodalomban. In: Papp Klára – Balogh Judit (szerk.): Bethlen Gábor képmása. Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Kiadványai 15. Debrecen, 2013. 55−74. p.

 

Önálló publikációk tanulmánykötetben idegen nyelven

2009       Die Modifizierung der milden Gaben und der Gebetformeln in deutschsprachigen Bürgertestamenten im Zeitalter der Frühreformation. (Kegyes cselekedetek és fohász-formulák változásai a német nyelvű végrendeletekben a reformáció korai szakaszában). In: Grenz/über/schreitungen. Beiträge der I. Miskolcer Germanistischen Konferenz. Publicationes Universtitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica tomus XIV. fasciculus 3. 325-331. p.

2010       Finanzielle Elemente der frühneuzeitlichen bürgerlichen Heiratsstrategien (A kora újkori polgári házasodási stratégiák pénzügyi szegmensei). In: Interdisziplinarität in der Germanistik. Annährungen in der Literatur- Sprach und Kulturwissenschaft. Beiträge der II. Miskolcer Germanistischen Konferenz. Publicationes Universtitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica tomus XV. fasciculus 3. 265-269. p.

2011       Multilaterale Beziehungen der Augsburger Bürger im Handel auf der „Donauroute” im 16. Jahrhundert (Az augsburgi polgároknak a dunai kereskedelmi útvonal mentén kialakított multilaterális kapcsolatrendszere a 16. században). In: Verknüpfungen, Vernetzungen und Verortungen in der Germanistik. Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica tomus XVI. fasciculus 3. 327-334. p.

2012       German and Austrian Town History Writing in the 1990s and 2000s. Stadtgeschichtsforschung in den 1990er und 2000er Jahren. Alte und Neue Tendenzen für Bewertung der Stadt in der frühen Neuzeit (Német és osztrák várostörténet-írás az 1990-es és a 2000-es években, régi és új tendenciák a kora újkori város megítélésében). In: Antonio Faur (ed.): The Monograph Research in Central Europe (1990−2010). Center for Transylvanian Studies. Cluj Napoca − Kolzsvár, 2012. 271−281. p.

 

Önálló publikációk hazai periodikában

2001       Városi életmód a koraújkori Pozsonyban, különös tekintettel a végrendelkezés körülményeire és gyakorlatára. In: Lehoczky László (szerk): Doktoranduszok fóruma, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának szekciókiadványa. Miskolc, 2001. 111-117. p.

2002       Michael Klee, pozsonyi tanácsos végrendelete a kor testamentumainak és végrendelkezési gyakorlatának tükrében. In: microCAD Nemzetközi Számítástechnikai Konferencia 2002. évi Tanulmánykötete. 73−79. p.

2003       Családszerkezet a pozsonyi kézműveseknél, különös tekintettel az 1529-1533 közötti végrendeletekből nyert adatokra. In: microCAD Nemzetközi Számítástechnikai Konferencia 2003. évi Tanulmánykötete, 73-78. p.

2004       Családszerkezet az 1529-1557 közötti pozsonyi végrendeletekből nyert adatok alapján. In: Septuagesimo anno humanissime peracto. Tanulmányok Kulcsár Péter 70. születésnapjára. Publicationes Universtitatis Miskolciensis. Sectio Philiosphica tom. IX. fasc. 4. 2004. 243-271. p.

2005       Viseletkultúra és vagyoni helyzet összefüggései a kora újkori Pozsonyban. In: Gesta, Fiatal Miskolci Történészek Folyóirata 2005/1-2. 125-149. p.

2006       Az 1497-es pozsonyi borkimérési statútum. In: Agrártörténeti Közlemények 2006. 47. évf. 1-4. sz. 202-222. p.

2006       Kegyesség és hitújítás. A reformáció megjelenésének első nyomai az 1529-1557 közötti pozsonyi végrendeletekben. In: Publicationes Universtitatis Miskolciensis. Sectio Philiosphica tom. XI. fasc. 1. 2006. 113-159. p.

2007       „Perl und stain”. Értéknövelő díszítések a kora újkori pozsonyi polgárság ékszereiben. In: Gesta 2007/1. 5-13. p.

2007       A pozsonyi politikai elit a XVI. század első két harmadában. In: FONS Forráskutatás és Történeti Segédtudományok 14. (2007) 2. sz. 187-277. p.

2008       A pozsonyi Tiltáskönyv (1538-1566) információs bázisa. (Különös tekintettel a pozsonyi felső- és középréteg városon túlnyúló kapcsolatrendszerére). In: Századok 2008. 142. évf. 5. sz. 1135-1186. p.

2008       A pozsonyi gazdasági elit nürnbergi kapcsolatai a 16. században. In: Urbs Várostörténeti Évkönyv 3. k. 2008. 329-348. p.

2009       A „dunai útvonal” kereskedelmében részt vevő augsburgiak társadalmi háttere és keleti irányú kapcsolatrendszere. In: FONS Forráskutatás és Történeti Segédtudományok 16. (2009) 2. sz. 191-247. p.

2011       Pozsony város költségvetése a 16. század második negyedében. A városi számadáskönyvek elemzési lehetőségeiről. In. Történelmi Szemle LIII 2011/1. sz. 39-62. p.

2012       A pozsonyi városvezető elit politikai, rokoni és lakóhelyi hálózata. In: FONS Forráskutatás és Történeti Segédtudományok 19. (2012) 3. sz. 279−319. p.

2012       Újabb források vizsgálata a 16. századi német ajkú polgári közösségek címerhasználathoz (Nürnberg–Bécs–Pozsony). In: Turul. A Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye 85. (2012) 3. sz. 86−91.

2012       A reformáció hatásai a polgári végrendelkezés gyakorlatában, pozsonyi és bécsi források példáján. In: Egyháztörténeti Szemle. 13. (2012) 4. sz. 39−57.

2012       Udvar és (fő)város kapcsolata a pozsonyi számadáskönyvek és a kamarai források tükrében. In: Urbs Várostörténeti Évkönyv 7. k. 2012. 227−252.

2013       Kapitalista vállalkozói társaságok a késő középkor végén és a kora újkor első felében. In: Történelmi Szemle 55. (2013) 1. sz. 23−54.

 

Önálló publikációk külföldi periodikában, magyar nyelven

2012       Egy kocsmai verekedés tanulságai. Társadalom- és mikrotörténeti elemzés egy pozsonyi borkimérésben lezajlott 1539-es konfliktusról. Fórum Társadalomtudományi Szemle XIV. évf. 2012/1. 125−140.

http://epa.oszk.hu/00000/00033/00051/pdf/EPA00033_Forum_szemle_2012_1_tozsa-rigo-attila.pdf

 

Önálló publikációk külföldi periodikában, idegen nyelven

2009        „Ausgeben – eingenomen … die Stat […] notturffigklich versehn”. Rozpočet mesta Bratislavy v druhej štvrtine 16. storočia. („Ausgeben – eingenomen … die Stat […] notturffigklich versehn”. Pozsony város költségvetése a 16. század első negyedében). In: Historický časopis 57/1. 2009. 67-86. p.

2009        Die Rolle des Donauhandels im Nürnberger Wirtschaftsleben. Beziehungen zwischen den Wirtschaftseliten Pressburgs und Nürnbergs im 16. Jahrhundert. (A dunai útvonal kereskedelmének szerepe a Nürnberg gazdasági életében. A pozsonyi és a nürnbergi gazdasági elit kapcsolatai a 16. században). In: Jahrbuch für fränkische Landesforschung Band 69 (2009) 95-120. p.

2012        Pozostalosti z viníc a vína v Bratislave v 16. storočí. (Szőlő- és borhagyatékok a 16. századi Pozsonyban). In: Historický časopis 60/4. 2012. 577-593.

 

Internetes publikációk

2005       Pozsonyi kereskedők életmódja és mindennapjai a végrendeletekből nyert információk tükrében az 1529-1541 közötti időszakban. In: MÚLT-KOR Történelmi portál. 3. évf. 2-3. sz. Kora újkori történetek. http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=11700

2006       Zsámboki László: Selmeci ezüst, körmöci arany. In: Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél. 2006. szeptember III. évf. 9. sz. http://www.koh.hu/hivatal/doc/2006_hirlev_szept.doc. 8-10. p. (Recenzió)

 
Hivatkozások listája

Hivatkozott publikáció

Családszerkezet az 1529-1557 közötti pozsonyi végrendeletekből nyert adatok alapján. In: Septuagesimo anno humanissime peracto. Tanulmányok Kulcsár Péter 70. születésnapjára. Publicationes Universtitatis Miskolciensis. Sectio Philiosphica tom. IX. fasc. 4. 2004. 243-271. p.

Hivatkozás helye

·         Bibliographie internationale de l’Humanisme et de la Renaissance XL Travaux parus en 2004. 335. p.

 

Hivatkozott publikáció

A városi elit családszerkezetének vizsgálata az 1529-1557 közötti pozsonyi végrendeletek alapján. In:Coch Gábor –Kocsis Aranka –Tóth Árpád (szerk): Fejezetek Pozsony történetéből szlovák és magyar szemmel. Pozsony–Pressburg–Bratislava, 2005. 131-155. p.

Hivatkozás helye

 • Dominkovits Péter: Szombathely privilegizált mezőváros gazdasága, társadalma a 17. században (1605/1606-1685). Doktori disszertáció. Bp., 2009. http://doktori.btk.elte.hu/hist/dominkovitspeter/diss.pdf. letöltés ideje: 2011. 02. 01. 18:00 106. p.
 • Goda Károly: A soproni városvezető réteg a 15−16. században. A polgármesteri és városbírói tisztség összehasonlító igazgatás- és társadalomtörténete. Doktori disszertáció. Bp., 2011. 108. p.
 • Skorka Renáta: Középkori pozsonyi polgárság a városi végrendeletek tükrében. Judit Majorossy − Katalin Szende (Hrsg): Das Pressburger Protocollum Testamentorum 1410 (1427)−1529. Teil I: 1410−1487. In: Korall Társadalomtörténeti Folyóirat 12. évf. (2011) 45. 207−214. p. Hiv. hely: 209. p.
 • Pálffy Géza: A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony a XVI. században. In: FONS Forráskutatás és Történeti Segédtudományok 20. (2013) 1. sz. 44., 45. p.

 

Hivatkozott publikáció

Az 1497-es pozsonyi borkimérési statútum. In: Agrártörténeti Közlemények 2006. 47. évf. 1-4. sz. 202-222. p.

Hivatkozás helye

 • Solymosi László: Szőlőbirtok és oklevéladás a középkori Magyarországon. In: Baráth Magdolna −Molnár Antal (szerk.): A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Budapest − Győr, 2012. 314. p.

 

Hivatkozott publikáció

A pozsonyi politikai elit a XVI. század első két harmadában. In: FONS Forráskutatás és Történeti Segédtudományok 14. (2007) 2. sz. 187-277. p.

 • Goda Károly: A soproni városvezető réteg a 15−16. században. A polgármesteri és városbírói tisztség összehasonlító igazgatás- és társadalomtörténete. Doktori disszertáció. Bp., 2011. 109. p.
 • Pálffy Géza: A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony a XVI. században. In: FONS Forráskutatás és Történeti Segédtudományok 20. (2013) 1. sz. 7., 44., 45. p.

 

Hivatkozott publikáció

Tózsa−Rigó Attila: ’Divites et potentes’. Városi elit a 16. századi Pozsonyban, az 1529−1557 közötti végrendeletek tükrében. PhD doktori értekezés. Miskolc, 2007.

Hivatkozás helye

 • Gulyás László Szabolcs: Mezővárosi polgárok kegyes adományai a középkorban. In: Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. (Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Kiadványai 7.) Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás. Debrecen, 2011. 184. p. 185. p.

 

Hivatkozott publikáció

A pozsonyi gazdasági elit nürnbergi kapcsolatai a 16. században. In: Urbs Várostörténeti Évkönyv 3. k. 2008. 329-348. p.

Hivatkozás helye:

 • Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Bp., 2010. 97. p., 226. p.
 • Kenyeres István: A magyarországi réz- és marhakereskedelemmel kapcsolatos nemzetközi hitelügyletek a 16. század második felében. In: Baráth Magdolna −Molnár Antal (szerk.): A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Budapest − Győr, 2012. 214. p.
 • Goda Károly: A soproni városvezető réteg a 15−16. században. A polgármesteri és városbírói tisztség összehasonlító igazgatás- és társadalomtörténete. Doktori disszertáció. Bp., 2011. 108. p.
 • Arany Krisztina: Buda, mint uralkodói székhely és távolsági kereskedelmi központ a 15. században, a firenzei és dél-német üzletemberek tevékenységének tükrében. In: Urbs Várostörténeti Évkönyv 7. k. 2012. 161. p.
 • Pálffy Géza: A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony a XVI. században. In: FONS Forráskutatás és Történeti Segédtudományok 20. (2013) 1. sz. 30., 45. p.

 

Hivatkozott publikáció

A pozsonyi Tiltáskönyv (1538-1566) információs bázisa. (Különös tekintettel a pozsonyi felső- és középréteg városon túlnyúló kapcsolatrendszerére). In: Századok 2008. 142. évf. 5. sz. 1135-1186. p.

Hivatkozás helye:

 • Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Bp., 2010. 97. p.
 • The English Historical Review 2009 CXXIV(510) Notices of Periodicals and Occasional Publications mainly of 2008. 1244. p.
 • Dominkovits Péter: Szombathely privilegizált mezőváros gazdasága, társadalma a 17. században (1605/1606-1685). Doktori disszertáció. Bp., 2009. http://doktori.btk.elte.hu/hist/dominkovitspeter/diss.pdf. letöltés ideje: 2011. 02. 01. 18:00 26. p.
 • Gecsényi Lajos: Városi és mezővárosi polgárok adóslevelei a 16-17. századból. In: Lymbus Magyarságtudományi Forrásközlemények. Budapest, 2010. 31-42. p. Hiv. hely: 32. p.
 • Gecsényi Lajos: A tanuvallatási jegyzőkönyvek („de eo utrum”) jegyzőkönyvek, mint a kereskedelemtörténet forrásai. In: Auxilium historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. Szerk. Körmendi Tamás és Thoroczkay Gábor. ELTE Bölcsészettudományi Kara, Budapest, 2009. 132. p.
 • Arany Krisztina: Buda, mint uralkodói székhely és távolsági kereskedelmi központ a 15. században, a firenzei és dél-német üzletemberek tevékenységének tükrében. In: Urbs Várostörténeti Évkönyv 7. k. 2012. 161. p.
 • Pálffy Géza: A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony a XVI. században. In: FONS Forráskutatás és Történeti Segédtudományok 20. (2013) 1. sz. 30., 45. p.

 

Hivatkozott publikáció

„Ausgeben – eingenomen … die Stat […] notturffigklich versehn”. Rozpočet mesta Bratislavy v druhej štvrtine 16. storočia. („Ausgeben – eingenomen … die Stat […] notturffigklich versehn”. Pozsony város költségvetése a 16. század első negyedében). In: Historický časopis 57/1. 2009. 67-86. p.

Hivatkozás helye

 • H-Soz-u-Kult Humanities and Social http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/ausgabe=5353. letöltés ideje: 2011. 02. 01. 18:10.recenzió (Fabriciusová Miroslava)
 • Pálffy Géza: A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony a XVI. században. In: FONS Forráskutatás és Történeti Segédtudományok 20. (2013) 1. sz. 45. p.

 

Hivatkozott publikáció

Adalék a morva- és csehországi városok magyarországi kapcsolataihoz a 16. században. In: Bessenyei József – Draskóczy István (szerk.): Pénztörténet – Gazdaságtörténet. Tanulmányok Búza János 70. születésnapjára. Bp., 2009. 352-372. p.

Hivatkozás helye

 • Vadas András: Bessenyei József – Draskóczy István (ed.): Pénztörténet – Gazdaságtörténet (Numismatics – Economic history). Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. In: Korall 40. 2010. 189−192.
 • Pálffy Géza: A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony a XVI. században. In: FONS Forráskutatás és Történeti Segédtudományok 20. (2013) 1. sz. 30., 31. p.

 

Hivatkozott publikáció

Die Rolle des Donauhandels im Nürnberger Wirtschaftsleben. Beziehungen zwischen den Wirtschaftseliten Pressburgs und Nürnbergs im 16. Jahrhundert. (A dunai útvonal kereskedelmének szerepe a Nürnberg gazdasági életében. A pozsonyi és a nürnbergi gazdasági elit kapcsolatai a 16. században). In: Jahrbuch für fränkische Landesforschung Band 69 (2009) 95-120. p.

Hivatkozás helye

 • Pálffy Géza: A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony a XVI. században. In: FONS Forráskutatás és Történeti Segédtudományok 20. (2013) 1. sz. 30. p.

 

Hivatkozott publikáció

Szőlőbirtoklás a 16. századi Pozsonyban. In: Orosz István – Papp Klára (szerk.) Szőlőtermelés és borkereskedelem. Speculum Historiae Debreceniense 2. Debrecen, 2009. 33-54. p.

Hivatkozás helye

·         Solymosi László: Szőlőbirtok és oklevéladás a középkori Magyarországon. In: Baráth Magdolna −Molnár Antal (szerk.): A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Budapest − Győr, 2012. 316. p.

·         Pálffy Géza: A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony a XVI. században. In: FONS Forráskutatás és Történeti Segédtudományok 20. (2013) 1. sz. 31. p.

 

Hivatkozott publikáció

Multilaterale Beziehungen der Augsburger Bürger im Handel auf der „Donauroute” im 16. Jahrhundert (Az augsburgi polgároknak a dunai kereskedelmi útvonal mentén kialakított multilaterális kapcsolatrendszere a 16. században). In: Verknüpfungen, Vernetzungen und Verortungen in der Germanistik. Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica tomus XVI. 2011. fasciculus 3. 327-334. p.

Hivatkozás helye

 • Pálffy Géza: A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony a XVI. században. In: FONS Forráskutatás és Történeti Segédtudományok 20. (2013) 1. sz. 30., 45. p.

 

Hivatkozott publikáció

Pozsony város költségvetése a 16. század második negyedében. A városi számadáskönyvek elemzési lehetőségeiről. In. Történelmi Szemle LIII (2011) 1. sz. 39-62. p.

Hivatkozás helye

 • Pálffy Géza: A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony a XVI. században. In: FONS Forráskutatás és Történeti Segédtudományok 20. (2013) 1. sz. 9., 45. p.

 

Hivatkozott publikáció

Bécsi kereskedők keleti irányú kapcsolatrendszere és pozsonyi partnerei a 16. században. In: Baráth Magdolna −Molnár Antal (szerk.): A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Budapest − Győr, 2012. 333− 345. p.

Hivatkozás helye

 • Pálffy Géza: A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony a XVI. században. In: FONS Forráskutatás és Történeti Segédtudományok 20. (2013) 1. sz. 30., 31., 45. p.

 

Hivatkozott publikáció

A pozsonyi városvezető elit politikai, rokoni és lakóhelyi hálózata. In: FONS Forráskutatás és Történeti Segédtudományok 19. (2012) 3. sz. 279−319. p.

Hivatkozás helye

 • Pálffy Géza: A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony a XVI. században. In: FONS Forráskutatás és Történeti Segédtudományok 20. (2013) 1. sz. 7., 44., 45. p.

 

Hivatkozott publikáció

Udvar és (fő)város kapcsolata a pozsonyi számadáskönyvek és a kamarai források tükrében. In: Urbs Várostörténeti Évkönyv 7. k. 2012. 227−252.

Hivatkozás helye

Pálffy Géza: A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony a XVI. században. In: FONS Forráskutatás és Történeti Segédtudományok 20. (2013) 1. sz. 9., 27. p.

 

Recenziók:

 

1999                Peter Burke: Die Annales Schule. In: KLIO 1999/1, 6-12. p.

2000                Markus Köhbach: Die Eroberung von Fülek durch die Osmanen 1554. In: Gesta, Fiatal Miskolci Történészek Folyóirata 1999/1 69-72. p.

2004        Ubrizsy Savoia Andrea: Olasz-magyar botanikai kapcsolatok a nagyszombati egyetem megalapításáig. In: Irodalomtörténeti Közlemények 2004. évf. CVIII/1. 110-116. p.

2010        Karin Czaja – Gabriela Signori (szerk.): Häuser – Namen – Identitäten. Beiträge zur spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadtgeschichte. Spätmittelalterstudien. Band 1. UVK Verlagsgesellschaft mbH. Konstanz, 2009. In: Századok 2010. 144. évf. 4. sz. 999-1001. p.

 

Megjelenés alatt:

2013       Handelskonjunktur im Zeitalter des Untergangs. Quellen zum ungarischen Donauhandel in 16–17. Jahrhundert. In: Andrea Serles – Peter Rauscher (hrsg.): Wiegen – Zählen – Registrieren. Massenquellen als Herausforderung der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handelsgeschichte. Tagungsband der Konferenz, Krems a.d. Donau19–21. September, 2013.

2013       Geschäftsnetzwerk zwischen Wien und Pressburg im 16. Jahrhundert. Wiener Geschichtsblätter

2013       Geschäftsnetzwerk und sozialer Status der im Donauhandel tätigen Augsburger im 16. Jahrhundert. Ungarn Jahrbuch, München

2013       Residenzstadt und Hauptstadt in der Habsburg-Monarchie. Beziehungen zwischen Wien und Pressburg im 16. Jahrhundert. Transdisziplinarität und neue Wege in der Germanistik. Sectio Philosophica tomus XVI.

2013       A sör és a bor piaci pozíciói városi számadáskönyvek tükrében a 16-17. században. In: Katona Csaba (szerk.): III. “Iszom a sört, szívem mámorban fürdik.” Epizódok a sörgyártás és sörfogyasztás történetéből c. tudományos konferencia kötete

 

       

 

Comments are closed