Távoktatás

Tisztelt Hallgatók!

Bizonyára már Önök is értesültek arról, hogy a koronavírus járványra való tekintettel a Miskolci Egyetem vezetése – összhangban a Magyaroszág Kormánya által kihirdetett intézkedésekkel – 2020. március 12-től a rendelkezés visszavonásáig megtiltotta a hallgatók számára az egyetem épületeibe történő belépést.

A hatályos Rektori-Kancellári utasítás szerint az oktatási tevékenységet távoktatási formában fogjuk folytatni.

Az oktatók a Neptun rendszeren keresztül, illetve e-mailben fogják Önöket megkeresni és informálni arról, hogy az általuk tartott egyes kurzusok a távoktatás keretein belül hogyan folytatódnak.

2020. március 23-án indul a távoktatás, amelyet követően ezen az oldalon tájékozódhatnak az  MFI Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék távoktatási tervéről.

Addig is kérjük kísérjék figyelemmel a Neptun üzeneteiket és az e-mailben kapott információkat.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az egyetemen személyes tanulmányi ügyintézésre pillanatnyilag nincs lehetőség! Amennyiben kérdésük, problémájuk van kérjük, e-mail útján forduljanak a Hallgatói Központhoz, az intézeti ügyintézőkhöz vagy a Dékáni hivatal munkatársaihoz.

 

Bazsóné dr. Sőrés Marianna

mb. tanszékvezető

 

MFI Német Nyelv- és Irodalomtudományi tanszék távoktatási terve, oktatók szerint rendezve

 

Módosított kurzusleírások 2019/20. 2. félév

Germanisztika BA nappali

Germanistika BA levelező

Osztatlan tanári képzés nappali

Osztatlan tanári képzés levelező

Tanösvények

Comments are closed